News & Media

Op-ed articles

Climate change adaptation a hot topic for the Swedish forestry sector

Attention: open in a new window. Print

Written by Johan Kuylenstierna, Åsa Gerger Swartling, Gregor Vulturius, Olle Olsson, Peter Repinski Monday, 06 October 2014 20:11

A new study by SEI shows that over a third of forest owners believe that they lack the knowledge and capacity to adapt their forestry to climate change. Collaboration between researchers, authorities, forest companies and forest owners is necessary to raise the level of knowledge, find appropriate solutions for increasing adaptation capacity, and so avoid unnecessary costs for both society and the industry. 

Source: Skogsaktuellt 2014 (translated)

 

Ny tid kräver nytt politiskt ledarskap

Attention: open in a new window. Print

Written by Johan Kuylenstierna et al Thursday, 26 June 2014 14:50

Sveriges kommande regering måste inleda ett omfattande förändringsarbete, där målet är en mer hållbar ekonomi med nollutsläpp av växthusgaser. Riksdag, regering och kommuner måste också samspela mer effektivt och dynamiskt. Det skriver sju företag och organisationer med ett hållbart samhälle i fokus. Supervalåret 2014 ger oss möjligheter till en bredare politisk diskussion vad gäller den samverkan och de åtgärder som behövs - i Sverige såväl som internationellt. Samspelet mellan miljö- och klimatmålen, resurseffektivisering och den ekonomiska politiken kräver ramverk som är bade långsiktiga och öppnar för breda lösningar, primärt över blockgränserna, Dessa frågor är inte mindre viktiga frågor än den traditionella utrikes- eller säkerhetspolitiken.


Source: Insider Almedalen 2014

   

Toilets for all: a big challenge for India’s government

Attention: open in a new window. Print

Written by Johan L. Kuylenstierna and Prakash Kumar, WASH Institute Friday, 20 June 2014 19:23

Johan L. Kuylenstierna and Prakash Kumar, CEO of the WASH Institute, discuss the challenges of universal sanitation in India and the key role productive sanitation could play.

Thomson Reuters Foundation Trust.org

 

Integrated Flood-Risk Management in Sweden

Attention: open in a new window. Print

Written by Åse Johannessen and Jakob Granit Tuesday, 04 March 2014 23:00

Government Gazette, EU

   

Klimatförhandlingar bör inte dödförklaras

Attention: open in a new window. Print

Written by Harro van Asselt, Marie Jürisoo, Adis Dzebo et al. Saturday, 23 November 2013 21:58

FN:s klimatförhandlingar i Warszawa har nyss avslutats. Även detta år har de fått utstå mycket kritik för att vara ineffektiva och långsamma. Men framstegen är ungefär de som kan förväntas och inget skäl att försöka skjuta ner FN-processen. Vi hävdar istället att denna kritik av klimatförhandlingarna är orättvis på grund av alltför högt ställda krav, skriver en rad forskare gemensamt.

Brännpunkt Klimatet, SvD Opinion, Sweden

   

Page 1 of 7

Share this page:
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious RSS Feed