News & Media

Op-ed articles

Ny tid kräver nytt politiskt ledarskap

Attention: open in a new window. Print

Written by Johan Kuylenstierna et al Thursday, 26 June 2014 15:50

Sveriges kommande regering måste inleda ett omfattande förändringsarbete, där målet är en mer hållbar ekonomi med nollutsläpp av växthusgaser. Riksdag, regering och kommuner måste också samspela mer effektivt och dynamiskt. Det skriver sju företag och organisationer med ett hållbart samhälle i fokus. Supervalåret 2014 ger oss möjligheter till en bredare politisk diskussion vad gäller den samverkan och de åtgärder som behövs - i Sverige såväl som internationellt. Samspelet mellan miljö- och klimatmålen, resurseffektivisering och den ekonomiska politiken kräver ramverk som är bade långsiktiga och öppnar för breda lösningar, primärt över blockgränserna, Dessa frågor är inte mindre viktiga frågor än den traditionella utrikes- eller säkerhetspolitiken.


Source: Insider Almedalen 2014

 

Toilets for all: a big challenge for India’s government

Attention: open in a new window. Print

Written by Johan L. Kuylenstierna and Prakash Kumar, WASH Institute Friday, 20 June 2014 20:23

Johan L. Kuylenstierna and Prakash Kumar, CEO of the WASH Institute, discuss the challenges of universal sanitation in India and the key role productive sanitation could play.

Thomson Reuters Foundation Trust.org

   

Integrated Flood-Risk Management in Sweden

Attention: open in a new window. Print

Written by Åse Johannessen and Jakob Granit Wednesday, 05 March 2014 00:00

Government Gazette, EU

 

Klimatförhandlingar bör inte dödförklaras

Attention: open in a new window. Print

Written by Harro van Asselt, Marie Jürisoo, Adis Dzebo et al. Saturday, 23 November 2013 22:58

FN:s klimatförhandlingar i Warszawa har nyss avslutats. Även detta år har de fått utstå mycket kritik för att vara ineffektiva och långsamma. Men framstegen är ungefär de som kan förväntas och inget skäl att försöka skjuta ner FN-processen. Vi hävdar istället att denna kritik av klimatförhandlingarna är orättvis på grund av alltför högt ställda krav, skriver en rad forskare gemensamt.

Brännpunkt Klimatet, SvD Opinion, Sweden

   

Private sector finance for adaptation in LDCs: Perceivable, potential, or improbable?

Attention: open in a new window. Print

Written by Clarisse Kehler Siebert and Adis Dzebo Wednesday, 20 November 2013 01:00

Clarisse Kehler Siebert and Adis Dzebo emphasise the need for the Green Climate Fund to acknowledge and consider the challenges associated with private sector investment in adaptation.

   

Page 1 of 6

Share this page:
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious RSS Feed