News & Media

Op-ed articles

Integrated Flood-Risk Management in Sweden

Attention: open in a new window. Print

Written by Åse Johannessen and Jakob Granit Wednesday, 05 March 2014 00:00

Government Gazette, EU

 

Klimatförhandlingar bör inte dödförklaras

Attention: open in a new window. Print

Written by Harro van Asselt, Marie Jürisoo, Adis Dzebo et al. Saturday, 23 November 2013 22:58

FN:s klimatförhandlingar i Warszawa har nyss avslutats. Även detta år har de fått utstå mycket kritik för att vara ineffektiva och långsamma. Men framstegen är ungefär de som kan förväntas och inget skäl att försöka skjuta ner FN-processen. Vi hävdar istället att denna kritik av klimatförhandlingarna är orättvis på grund av alltför högt ställda krav, skriver en rad forskare gemensamt.

Brännpunkt Klimatet, SvD Opinion, Sweden

   

Private sector finance for adaptation in LDCs: Perceivable, potential, or improbable?

Attention: open in a new window. Print

Written by Clarisse Kehler Siebert and Adis Dzebo Wednesday, 20 November 2013 01:00

Clarisse Kehler Siebert and Adis Dzebo emphasise the need for the Green Climate Fund to acknowledge and consider the challenges associated with private sector investment in adaptation.

 

Bristen på toaletter skördar liv

Attention: open in a new window. Print

Written by Johan L. Kuylenstierna et al. Tuesday, 19 November 2013 07:00

Hygien i dag är det den internationella Världstoalettdagen. Hela 2,5 miljarder människor saknar i dagsläget en ren och säker toalett att gå till. Detta får förödande konsekvenser – varje dag dör 2000 barn i sjukdomar orsakade av dålig sanitet och smutsigt vatten. Men trots att sanitet är ett milleniemål prioriteras inte frågan internationellt. Vi vill uppmana biståndsminister Hillevi Engström att ta ansvar och föra upp frågan om rena toaletter på bordet, skriver företrädare för bland annat WaterAid, Svenskt Vatten, Indiska, Karolinska institutet och Svenska FN-förbundet.

SVT Debatt, Sweden

   

Tre stora utmaningar i klimatförhandlingarna

Attention: open in a new window. Print

Written by Richard Klein och Marie Jürisoo Monday, 11 November 2013 01:00

I november möts världens politiker i Warszawa för att fortsätta diskussionen om ett bindande klimatavtal. De har framförallt tre stora utmaningar att ta i tu med. skriver Richard Klein och Marie Jürisoo, Stockholm Environment Institute.

   

Page 1 of 6

Share this page:
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious RSS Feed