News & Media

EMail Print

Events

Event 

Title:
Is there enough water to feed the world?
When:
22.03.2012 08.30 h - 13.00 h
Where:
Piperska Muren, Stockholm
Category:
Seminar
Centre:

Stockholm

Description

SEI is a co-organizer of this seminar hosted by Swedish Water House.  The seminar will be held in Swedish.

SEI Research Fellow Louise Karlberg will present during this event on the topic "The roll of water for sustainable food production."

Räcker vattnet för att föda världen?
Seminarium på FNs Världsvattendag 22 mars

En av de stora framtida utmaningarna är att kunna producera tillräckligt med mat till hela jordens befolkning. För att producera den mat vi äter används stora mängder vatten och därför är den globala vattenkrisen ett stort hot mot allas rätt till mat. I takt med en ökande befolkning och att alltfler människor når en förbättrad levnadsstandard, ökar också efterfrågan på varor och tjänster - som i sin tur kräver vatten. Det är därför troligt att med en ökad vattenbrist kommer konflikter mellan olika användningsområden att öka och det finns en stor risk att det är människor med små resurser som blir förlorarna. Det finns goda lösningar, men för att dessa ska kunna genomföras krävs ledarskap och innovativt tänkande. På Världsvattendagen diskuterar vi följande frågor:

- Hur ska den kunskap som redan finns om vattenresurshantering och hållbart jordbruk omsättas i praktiken?
- Hur balanserar vi vattenanvändning mellan matproduktion, energi, industri och ekosystem så att välstånd skapas på ett hållbart och rättvist sätt?
- Vilket ansvar har politik, näringsliv, producenter och konsumenter för att bidra till en hållbar och rättvist fördelad matförsörjning?


Läs mer och registrera»

Share this page:
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious RSS Feed