Nationell samling behövs för FN:s globala hållbarhetsmål

Written by Nina Weitz, Måns Nilsson and Åsa Persson

Tuesday, 19 May 2015 23:00

This article, published to coincide with global negotations on the post-2015 development framework in May 2015, calls for partnership among different sectors for implementing the Sustainable Development Goals in Sweden.

Den 18-22 maj pågår slutförhandlingar i New York för det nya "Post-2015"- ramverket för hållbar global utveckling. Regeringsrepresentanter från världens länder förhandlar nu om 17 målområden som kräver handling för att uppnå en hållbar utveckling.

Post 2015-förhandlingarna ska resultera i FN:s nya hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDGs). Att de nya hållbarhetsmålen är betydligt mer omfattande än deras föregångare, Millenniemålen, och universella, alltså relevanta för alla typer av länder, fattiga som rika, lyfts ofta fram som den viktigaste skillnaden mellan de två ramverken.

Universalitet kan enkelt beskrivas som en global norm med flera betydelser. I detta sammanhang innebär den att alla länder ska kunna delta i samarbetet, men också att alla människor garanteras en miniminivå avseende utveckling och rättigheter, till exempel tillgång till utbildning och mat. Millenniemålens fokus var att lyfta jordens fattigaste befolkning närmre en sådan miniminivå. En sådan tolkning ger lite utrymme för att anpassa målen utifrån länders olika omständigheter och de blir inte relevanta för rika, mer utvecklade länder.

Read more»

Source: Veckans Affär, Sweden

Language: Swedish

 

Share:
FacebookTwitterLinkedin