Offentliga investeringar krävs för att nå klimatmål

Written by Anders Wijkman och Kristian Skånberg

Tuesday, 16 August 2016 23:00

news-picture-templatePhoto credit: Germán Saavedra Rojas / Flickr

För snävt fokus på budgetbalans. Ett finanspolitiskt ramverk som bara fäster vikt vid budgetbalansen riskerar att leda till en nedåtgående spiral där realkapital, naturkapital och socialt kapital utarmas. Vi behöver också investerings- och tillgångsmål, skriver Anders Wijkman och Kristian Skånberg.

Sverige underinvesterar på en rad områden. På annat sätt går det inte att förklara bostadsbristen, de fallande skolresultaten, köerna inom vården och äldrevården, den tilltagande segregationen och dess många följdverkningar samt svårigheterna att nå uppsatta miljö- och folkhälsomål. Till dessa utmaningar måste läggas ett antal områden där underhållet är kraftigt eftersatt – som spårtrafik med nedfallande luftledningar och ideliga trafikstopp, samt en överbelastad avlopps- och vatteninfrastruktur.

 

Läs hela debatt artiklen på dn.se»

 

Source: Dagens Nyheter, Sweden
Language: Swedish

 

Share:
FacebookTwitterLinkedin