Press Invitations

Welcome to the 3rd Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability

Thursday, 05 May 2011 08:00

The organisers of the upcoming 3rd Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability have the pleasure of welcoming you to the media activities on May 17th through May 19th.

 

Kortlivade klimatpåverkande ämnen (SLCF) i Arktis

Friday, 29 April 2011 12:09

Vad kan Sverige och Arktiska Rådet göra för att minska deras påverkan på klimat och luftkvalitet?
   

Welcome to a media seminar in preparation of the Nobel Laureate Symposium in May 2011

Tuesday, 26 April 2011 08:00

The organisers of the upcoming 3rd Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability in May 2011 have the pleasure of welcoming members of the media to a preparatory seminar at the Swedish Ministry of the Environment on April 26th, 2011.
 

Inbjudan: Pressträff om klimatanpassning i Norden i samband med internationell konferens

Thursday, 04 November 2010 08:00

Välkommen på pressträff för att ta del av erfarenheter och kunskap om hur vi ska möta klimatanpassningens många utmaningar.
   

Page 2 of 2

Share:
FacebookTwitterLinkedin