News & Media

Press Releases

Amid rapid change, major Arctic study highlights need to prepare for surprises

Attention: open in a new window. Print

Friday, 25 November 2016 06:01

The Arctic Resilience Report, published today, is the first comprehensive assessment of ecosystems and societies in the region. It identifies 19 “tipping points” in natural systems that could radically reshape the Arctic in the coming century, and calls for urgent cooperation to build local communities’ resilience and capacity to adapt to rapid and widespread change.

 

Wastewater is a valuable resource – so why waste it?

Attention: open in a new window. Print

Wednesday, 31 August 2016 23:00

A book published by Stockholm Environment Institute (SEI) and United Nations Environment Programme (UNEP) is pushing for a radical rethink of the way we deal with our excreta and wastewater – and illustrating how it can be done. To achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) we need to recognize wastewater and sanitation waste for what they are – a valuable resource – and see their safe management as an efficient investment in human well-being.

   

Skogen är viktig för att säkra framtidens klimat och välfärd

Attention: open in a new window. Print

Friday, 01 July 2016 09:30

Bioråvarans roll som byggmaterial kommer att öka, inte minst inom industriellt trähusbyggande. Det visar en rapport som tagits fram av forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) på uppdrag av Skogsindustrierna. Rapporten heter ”Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider” och kommer att presenteras under Almedalsveckan. Den tar sikte på år 2050 och en av slutsatserna från rapporten är att oavsett samhällsutveckling så kommer bioråvara att ha ökande betydelse i allt fler sektorer, från bygg till drivmedel, kemi och materialkompositsektorerna.

 

Skilda åsikter om konsekvenserna för renskötare vid nystart av gruva

Attention: open in a new window. Print

Thursday, 23 June 2016 13:00

Inom kort fattas beslut om gruvbolaget Boliden får tillstånd för en bearbetningskoncession för att återuppta kopparbrytningen vid gruvan i Laver, Norrbottens län. I dag lanserar forskare vid Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet en unik rapport om vilka konsekvenser en gruvetablering kan resultera i för renskötseln och Semisjaur Njarg sameby. Rapporten visar att Boliden och samebyn har väsentligt skilda åsikter om nystartens konsekvenser.

   

Stålindustrin och SEI tar ledartröjan för samhällsnytta

Attention: open in a new window. Print

Wednesday, 08 June 2016 13:12

I dag presenteras tio strategiska punkter för hur svensk industri kan bidra till samhällsnytta på ett seminarium i Stockholm. Under drygt ett års tid har stålindustrin arbetat i ett gemensamt projekt med Stockholm Environment Institute för att ta fram en strategisk handlingsplan som styr mot stålindustrins gemensamma vision Stål formar en bättre framtid.

   

Page 1 of 20

Share this page:
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious RSS Feed