Sveriges roll i en oviss framtid – nytt program om geopolitik och hållbar utveckling

Monday, 19 December 2016 13:00

Ladda ner pressmeddelande (pdf)

Mistras styrelse har beslutat investera 155 miljoner kronor i tre nya forskningsprogram över en fyraårsperiod. Ett av dem är Mistra Geopolitics som omfattar en total budget på 58 miljoner kronor, varav 48 miljoner kronor kommer från Mistra. Programmet kommer att ledas av Stockholm Environment Institute och starta under våren 2017.

Programchef blir Björn-Ola Linnér, klimatpolitikforskare, professor vid Linköpings universitet och associerad forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI). Programmet kommer att engagera forskare från SEI, SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) samt Linköpings, Lunds, Stockholms och Uppsala universitet. Med i konsortiet finns också det tyska forskningsinstitutet Adelphi och brittiska E3G.

– Relationerna mellan USA, Ryssland och Kina har under hösten visat hur världspolitiken är tätt sammanlänkad med klimat, miljöförändringar, naturresurser och förutsättningarna för hållbar utveckling. Forskningsprogrammet möjliggör avancerade studier av dessa sammansatta utmaningar och av de möjligheter som skapas för svenska aktörer att bidra till välfärd och global utveckling, säger professor Björn-Ola Linnér.

Geopolitik är ett vetenskapligt fält som inkluderar ett flertal discipliner för att studera samverkan mellan geografi och internationell politik. Programmet kommer att utgå från svenska perspektiv och analysera hur den globala utvecklingen av politik, handel, resursanvändning och miljö påverkar förutsättningarna för hållbar utveckling.

– Förutom forskningsinstitutionerna samlar programmet ett antal svenska myndigheter, branschorganisationer och företag, säger Karl Hallding, forskningsledare vid SEI. Vi ser fram emot att tillsammans inom detta starka konsortium undersöka och analysera olika vägval för att navigera i en alltmer oviss framtid, där Sverige och svenska aktörer har unika möjligheter att bidra till en hållbar, global utveckling och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft.

Konkret kommer programmet att bestå av fem olika arbetsområden. De fyra första ska utifrån olika utgångspunkter analysera relationen mellan geopolitik och hållbar utveckling. Resultaten från dessa ska sedan föras samman i det femte delområdet där ett mål är att synliggöra både Sveriges framtida risker och möjligheter.

– Det geopolitiska landskapet förändras hela tiden. Programmet ska leverera ett bättre och mer tillämpligt beslutsunderlag än vad som finns tillgängligt idag, säger Johan Edman som är ansvarig för programmet på Mistra.


För ytterligare information, kontakta:

Karl Hallding, forskningsledare vid Stockholm Environment Institute
070-840 9218, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Björn-Ola Linnér, professor vid Linköpings universitet, associerad till Stockholm Environment Institute
0708-483 233, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ylva Rylander, pressansvarig, Stockholm Environment Institute
073-150 3384, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Share:
FacebookTwitterLinkedin