Press releases

Official press releases, including joint press releases by SEI and partners. For more information, please see our press room for press contacts and more»

 

Sveriges roll i en oviss framtid – nytt program om geopolitik och hållbar utveckling

Monday, 19 December 2016 13:00

Mistras styrelse har beslutat investera 155 miljoner kronor i tre nya forskningsprogram över en fyraårsperiod. Ett av dem är Mistra Geopolitics som omfattar en total budget på 58 miljoner kronor, varav 48 miljoner kronor kommer från Mistra. Programmet kommer att ledas av Stockholm Environment Institute och starta under våren 2017.

   

Amid rapid change, major Arctic study highlights need to prepare for surprises

Friday, 25 November 2016 06:01

The Arctic Resilience Report, published today, is the first comprehensive assessment of ecosystems and societies in the region. It identifies 19 “tipping points” in natural systems that could radically reshape the Arctic in the coming century, and calls for urgent cooperation to build local communities’ resilience and capacity to adapt to rapid and widespread change.

   

Wastewater is a valuable resource – so why waste it?

Wednesday, 31 August 2016 23:00

A book published by Stockholm Environment Institute (SEI) and United Nations Environment Programme (UNEP) is pushing for a radical rethink of the way we deal with our excreta and wastewater – and illustrating how it can be done. To achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) we need to recognize wastewater and sanitation waste for what they are – a valuable resource – and see their safe management as an efficient investment in human well-being.

   

Skogen är viktig för att säkra framtidens klimat och välfärd

Friday, 01 July 2016 09:30

Bioråvarans roll som byggmaterial kommer att öka, inte minst inom industriellt trähusbyggande. Det visar en rapport som tagits fram av forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) på uppdrag av Skogsindustrierna. Rapporten heter ”Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider” och kommer att presenteras under Almedalsveckan. Den tar sikte på år 2050 och en av slutsatserna från rapporten är att oavsett samhällsutveckling så kommer bioråvara att ha ökande betydelse i allt fler sektorer, från bygg till drivmedel, kemi och materialkompositsektorerna.

   

Skilda åsikter om konsekvenserna för renskötare vid nystart av gruva

Thursday, 23 June 2016 13:00

Inom kort fattas beslut om gruvbolaget Boliden får tillstånd för en bearbetningskoncession för att återuppta kopparbrytningen vid gruvan i Laver, Norrbottens län. I dag lanserar forskare vid Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet en unik rapport om vilka konsekvenser en gruvetablering kan resultera i för renskötseln och Semisjaur Njarg sameby. Rapporten visar att Boliden och samebyn har väsentligt skilda åsikter om nystartens konsekvenser.

   

Stålindustrin och SEI tar ledartröjan för samhällsnytta

Wednesday, 08 June 2016 13:12

I dag presenteras tio strategiska punkter för hur svensk industri kan bidra till samhällsnytta på ett seminarium i Stockholm. Under drygt ett års tid har stålindustrin arbetat i ett gemensamt projekt med Stockholm Environment Institute för att ta fram en strategisk handlingsplan som styr mot stålindustrins gemensamma vision Stål formar en bättre framtid.

   

SEI joins Arctic officials and indigenous groups in Fairbanks, Alaska

Wednesday, 16 March 2016 21:00

Media advisory

The Arctic Council’s Senior Arctic Officials and indigenous Permanent Participant organizations are meeting in Fairbanks, Alaska on 16-17 March to discuss the Council’s projects, structure and functioning, and its future work.

   

Nytt samarbete mellan Stockholm Environment Institute och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Monday, 25 January 2016 00:00

Nu skriver Stockholm Environment Institute och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut under ett gemensamt samarbetsavtal. Syftet med avtalet är ökad samverkan mellan miljöforskning och näringsliv med syfte att stärka svensk innovationsforskning och internationellt samarbete i Europa, tillväxtekonomier och utvecklingsländer.

   

New Nordic Centre of Excellence focusing on Arctic mining communities

Friday, 22 January 2016 00:00

A Nordic Centre of Excellence funded by NordForsk will build an interdisciplinary research environment to provide new thinking about sustainable development, especially in the context of Arctic mining. The new centre is led by KTH Royal Institute of Technology in collaboration with Stockholm University and SEI.

   

Nytt nordiskt samarbete om hållbara samhällen i Arktis

Friday, 22 January 2016 00:00

Ett nordiskt forskningscenter finansierat av NordForsk kommer att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med spetskompetens för att initiera nytänkande om hållbar utveckling, med särskilt fokus på råvarutvinning och gruvdrift i Arktis. Det nya centret leds av Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Stockholms universitet och SEI.

   

Page 3 of 12

Share:
FacebookTwitterLinkedin